VIROSOL

przeznaczony jest do stosowania w obszarze rolno-weterynaryjnym. Skuteczny wobec wirusów ASF i Ptasiej Grypy.

VIROSOL jest wodnym roztworem substancji dezynfekujących (m.in. aldehyd glutarowy i kwas ortofosforowy)

Zastosowanie:

  • dezynfekcja powierzchni oraz instalacji w przemyśle spożywczym
  • dezynfekcja budynków inwentarskich, środków transportu zwierząt, urządzeń i narzędzi w obszarze weterynarii
  • dezynfekcja powierzchni blatów, ścian, posadzek w sektorze użyteczności publicznej
  • dezynfekcja pomieszczeń oraz narzędzi w pieczarkarniach i szklarniach. Dezynfekcja w szklarniach i pieczarkarniach może się odbywać tylko poza cyklami produkcyjnymi po usunięciu gleby
  • dezynfekcja pustych pomieszczeń w wylęgarniach
  • dezynfekcja pustych pomieszczeń, hal i magazynów metodą zamgławiania.

Sposób użycia

  • Przygotować roztwór roboczy VIROSOLU, w zależności od obszaru dezynfekcji, o stężeniu: 0,25-0,75% wag. rozpuszczając 0,25kg – 0,75kg VIROSOLU w 100 kg (litrach) wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • Przy pomocy systemu pianowego, używając urządzeń do natrysku lub zamgławiania pokryć powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji przygotowanym roztworem roboczym. Dostosować czas kontaktu z powierzchnią do stężenia roztworu roboczego, temperatury, rodzaju i obszaru dezynfekcji (patrz wyżej)
  • Po upływie zalecanego czasu kontaktu powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Karta charakterystyki

Ulotka