Novodor

Do zwalczania ptaszyńca kurzego, pleśniakowca i much

NOVODOR jest przeznaczony do zwalczania roztoczy, ptaszyńca kurzego (larwy i dorosłego osobnika) i pleśniakowca, dorosłych much, pcheł, wszołów, chrząszczy gnojowych, karaluchów, pająków i komarów.

Preparat można stosować w obecności zwierząt.

Skład:

Substancje czynne: 1 l Novodor zawiera: Cyflutryna 25g 3 - (2,2dichlorowinylo) – 2,2 -dimetylocyklopropanokarboksylan. alfa. - cyjano -3- fenoksy -4- fluorobenzylu), Pisyproksyfen 10g (eter 4fenoksyfenyl (RS) – 2 – (2 – pirydyloksy) propylu, geraniol 1g.

Sposób użycia

  • Przygotować roztwór 1l Novodor w 100l wody w przypadku małej intensyfikacji pasożytów w budynku.
  • Przygotować roztwór 1l Novodor w 50l wody w przypadku dużej intensyfikacji pasożytów w budynku.
  • Stosować oprysk wszystkich powierzchni, ścian i sprzętów inwentarskich mogących być potencjalnym miejscem bytowania pasożytów.
  • Stosować oprysk 8-10l roztworu na 100m2 powierzchni.
  • Przed zabiegiem usunąć nawóz i jeśli konieczne ściółkę, wyczyścić pomieszczenia i zabezpieczyć karmniki i poidła.
  • W razie potrzeby powtórzyć zabieg po 10-14 dniach.

Karta charakterystyki