SEPTICOX

przeznaczony jest do stosowania w obszarze weterynaryjnym oraz sektorze użyteczności publicznej. Dedykowany do dezynfekcji przeciwko kokcydiozie

SEPTICOX jest wodnym roztworem substancji dezynfekujących (głównym składnikiem jest chlorokrezol)

Zastosowanie:

  • dezynfekcja budynków inwentarskich, środków transportu zwierząt, urządzeń i narzędzi w obszarze weterynarii
  • dezynfekcja powierzchni m.in.: blatów, ścian, posadzek w sektorze użyteczności publicznej.

Sposób użycia

  • przed użyciem preparatu SEPTICOX przeprowadzić standardową procedurę mycia i dezynfekcji określonej powierzchni
  • przygotować roztwór roboczy SEPTICOXU o stężeniu 1-2% wag., rozpuszczając 1kg - 2kg SEPTICOXU w 99 kg (99 litrach) wody wodociągowej
  • nanosić sporządzony r-r poprzez opryskiwanie lub rozpylanie przez użycie urządzeń wysokociśnieniowych w ilości 0,4-0,5 L/m2
  • dezynfekowana powierzchnia musi być wilgotna przez okres 2 godzin (czas trwania dezynfekcji) powierzchnie poddane dezynfekcji pozostawić do wyschnięcia
  • pomieszczenia, w których były dezynfekowane określone powierzchnie wietrzyć przez co najmniej 12 godzin
  • po zakończonej procedurze dezynfekcji wszystkie powierzchnie, należy spłukać wodą.

Karta charakterystyki

Ulotka