Hoko ex

Larwicyd. Preparat do zwalczania pleśniakowców i much, hamujący rozwój larw, w postaci granulatu rozpuszczalnego w wodzie

HokoEx® jest preparatem larwobójczym do stosowania na obornik, ściółkę oraz gnojowicę. Hamuje rozwój larw zanim się przekształcą w dorosłe osobniki. Znakomity efekt uzyskuje się przy jednoczesnym zastosowaniu preparatów na dorosłe osobniki. Działa przez okres 6-ciu tygodni. Preparat HokoEx® jest łatwy w zastosowaniu, produkt można stosować w formie suchej jak również w formie do polewania i opryskiwania powierzchni. Przed użyciem HokoEx® należy zidentyfikować miejsca rozmnażania się much, a następnie użyć produkt na całej powierzchni występującego problemu.

W skład Hoko Ex wchodzi: Cytromazyna SG 2%, nośnik 98%

Sposób użycia

  • 250 g preparatu rozpuścić w 1 - 4 l wody - opryskiwacz plecakowy
  • 250 g rozpuścić w 10 l wody - polewanie konewką
  • 250 g produktu Hoko Ex na 10m2

Karta charakterystyki

Ulotka