DEFOS

Płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni kontaktujących się z żywnością w zakładach przetwórstwa spożywczego.

DEFOS jest wodnym roztworem kwasu fosforowego, substancji czynnej biobójczej i środków powierzchniowo czynnych.

Zastosowanie:

  • kwaśna, pianowa dezynfekcja powierzchni produkcyjnych
  • dezynfekcja i mycie aparatów i urządzeń
  • usuwanie kamienia wodnego i mlecznego oraz nalotów rdzy z powierzchni metalowych i plastikowych

Sposób użycia

  • przygotować roztwór roboczy o stężeniu 2% wag., rozpuszczając 2 kg (1,6 litra) DEFOSU w 98 kg (98 litrach) wody przeznaczonej do spożycia o temperaturze 20°C lub korzystnie w wodzie o temperaturze wyższej)
  • przy użyciu aparatu pianowego nakładać pianę na uprzednio umyte i podsuszone powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji
  • po czasie działania co najmniej 15 minut powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia
  • skuteczność wypłukiwania resztek produktu z powierzchni można kontrolować sprawdzając czy odczyn pH odcieku jest zbliżony do neutralnego.

Karta charakterystyki

Ulotka