DM POWER

Silnie alkaliczny płyn myjąco-dezynfekujący zawierający aktywny chlor

DM POWER jest wodnym roztworem wodorotlenku potasowego, podchlorynu sodu, związku powierzchniowo czynnego i substancji pomocniczych.

Zastosowanie:

  • mycia i dezynfekcji ścian, posadzek, glazury,
  • mycia i dezynfekcji powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej
  • mycie powierzchni kontaktujących się z żywnością

Nie jest zalecany do powierzchni z aluminium, cynku i cyny.

Sposób użycia

  • przygotować do mycia roztwór roboczy DM POWER o stężeniu 1% - 5% , zależnie od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju mytej powierzchni,
  • rozpuszczając od 1 kg do 5 kg DM POWER na 100 litrów wody przeznaczonej do spożycia
  • roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem
  • temperatura roztworu nie powinna być wyższa niż 50°C (dla mycia ręcznego)
  • przy myciu za pomocą urządzenia pianotwórczego nakładać pianę na powierzchnie myte lub myć przez zanurzenie w roztworze roboczym,
  • umożliwiając kontakt z mytą powierzchnią przez 15 minut
  • po myciu i dezynfekcji powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia

Karta charakterystyki

Ulotka