FUMAGRI OPP

Świeca dymna o silnym działaniu bakterio-, grzybo- i wirusobójczym

Dezynfekcja poprzez zadymianie. Dym przenika przez najmniejsze szczeliny i trafia w trudno dostępne miejsca. Świeca o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczona do dezynfekcji pomieszczeń bez obecności zwierząt (silosy, wylęgarnie, pomieszczenia hodowlane, pomieszczenia gospodarcze, ciężarówki, wyposażenie itd.)

FUMGARI OPP to świeca dymna służąca do dezynfekcji bakteriobójczej i bakteriostatycznej drogą powietrzną. Skuteczność bakteriobójcza i grzybobójcza według normy NFT 72-281, w dawce 0,8 g Fumagri OPP/m3, czyli 160 mg orto-fenylofenolu/m3, przy czasie kontaktu wynoszącym 15 godzin. Udowodniona skuteczność wobec wirusa ptasiej grypy (H9N3), wirusa choroby Newcastle, wirusa choroby Gumboro, wirusa klasycznego pomoru świń.

Opakowania dostosowane do różnej wielkości kubatury pomieszczeń: 25 m3, 150 m3, 500 m3, 1250 m3.

Sposób użycia

  • Zamknąć dopływ powietrza.
  • Oczyścić dezynfekowaną powierzchnię. Wyłączyć wentylatory, czujniki dymu i fotokomórki.
  • Usunąć wszystkie łatwopalne materiały na odległość min. 1,5 m od świecy.
  • Kilkukrotnie wstrząsnąć pojemnikiem przed otwarciem.
  • Przygotować i rozstawić świece w ilości odpowiadającej powierzchni pomieszczenia. Umieścić pojemnik na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i ogień.
  • Usunąć wieczko, podpalić knot (jako pierwszą zawsze podpalić świecę umieszczoną najdalej od wyjścia).
  • Przed opuszczeniem pomieszczenia, upewnić się, że dezynfekcja przebiega prawidłowo.
  • Zamknąć drzwi i umieścić ostrzeżenia o trwającym procesie dezynfekcji.

Karta charakterystyki